نمایش 1–8 از 13 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

نردبان خانگی 6 پله کرستون مدل پروانه ای

1,110,000 تومان
نام مدل
نردبان6 پله کرستون مدل پروانه ای
ابعاد پله
30در 20 سانتی متر
وزن نردبان
13کیلوگرم
ارتفاع آخرین پله از زمین
150سانتی متر
ارتفاع قابل دسترس
350سانتی متر

نردبان خانگی 5 پله کرستون مدل پروانه ای

925,000 تومان
نام مدل
نردبان5 پله کرستون مدل پروانه ای
ابعاد پله
30در 20 سانتی متر
وزن نردبان
10.5کیلوگرم
ارتفاع آخرین پله از زمین
125سانتی متر
ارتفاع قابل دسترس
325سانتی متر

نردبان خانگی 4 پله کرستون مدل پروانه ای

740,000 تومان
نام مدل
نردبان4 پله کرستون مدل پروانه ای
ابعاد پله
30در 20 سانتی متر
وزن نردبان
8.5کیلوگرم
ارتفاع آخرین پله از زمین
100سانتی متر
ارتفاع قابل دسترس
300سانتی متر

نردبان خانگی 3 پله کرستون مدل پروانه ای

555,000 تومان
نام مدل
نردبان3 پله کرستون مدل پروانه ای
ابعاد پله
30در 20 سانتی متر
وزن نردبان
6.5کیلوگرم
ارتفاع آخرین پله از زمین
75سانتی متر
ارتفاع قابل دسترس
275سانتی متر

نردبان خانگی 6 پله فوق پهن کرستون مدل نیکا

1,335,000 تومان
نام مدل
نردبان6 پله کرستون مدل نیکا
ابعاد پله
37.5در 26 سانتی متر
وزن نردبان
14کیلوگرم
ارتفاع آخرین پله از زمین
150 سانتی متر
ارتفاع قابل دسترس
350 سانتی متر

نردبان خانگی 5 پله فوق پهن کرستون مدل نیکا

1,115,000 تومان
نام مدل
نردبان 5پله کرستون مدل نیکا
ابعاد پله
37.5در 26 سانتی متر
وزن نردبان
11کیلوگرم
ارتفاع آخرین پله از زمین
125 سانتی متر
ارتفاع قابل دسترس
325 سانتی متر

نردبان خانگی 4 پله فوق پهن کرستون مدل نیکا

895,000 تومان
نام مدل
نردبان 4 پله کرستون مدل نیکا
ابعاد پله
37.5در 26 سانتی متر
وزن نردبان
9کیلوگرم
ارتفاع آخرین پله از زمین
100 سانتی متر
ارتفاع قابل دسترس
300 سانتی متر

نردبان خانگی 3 پله فوق پهن کرستون مدل نیکا

675,000 تومان
نام مدل
نردبان 3 پله کرستون مدل نیکا
ابعاد پله
37.5در 26 سانتی متر
وزن نردبان
7 کیلوگرم
ارتفاع آخرین پله از زمین
75 سانتی متر
ارتفاع قابل دسترس
275 سانتی متر